امید امیدواری

 • دانشجوی کارشناسی عکاسی دانشگاه هنر اصفهان
 • زبان‌آموزِ کانون زبان ایران
 • فوق دیپلم نرم افزار رایانه از دانشگاه آزاد فسا
 • شروع عکاسی به صورت تجربی از تابستان 88 

جوایز

 • مقام دوم سومین جشنواره عکس شوکا، تهران، شهریور 89
 • مقام سوم اولین جشنواره عکس طبیعت فارس، شیراز، آبان 89
 • مقام اول جشنواره عکس طرفه هنر شیراز، مهر ۹۲

نمایشگاه‌های گروهی

 • نمایشگاه عکاسان ایرانی کلوپ عکس فوکوس تیم، قرقیزستان، بهار 90
 • نمایشگاه گروهی عکس سایت عکسبازی، گالری آران، تهران، تیر 90
 • نمایشگاه گروهی عکس «عکاسان خاکستری»، نگارخانه فرهنگ قم، آبان 90
 • نمایشگاه گروهی عکس سایت عکسبازی، «پرچم ایرانی»، دهلی هندوستان، بهمن 90
 • نمایشگاه گروهی عکس سایت عکس هفته، تهران، مهر 91
 • دومین نمایشگاه گروهی عکس سایت فوکوآرت، شیراز
 • دومین نمایشگاه گروهی دانشجویان عکاسی دانشگاه پیام نور شیراز، پاییز ۹۱
 کتاب:
 • مجموعه کتاب هنرهای تجسمی انتشارات یساولی
 • در همین حوالی منتخبی از آثار عکاسان گروه خاکستری
 • هیچ چیز مثل مرگ تازه نیست، کتاب شعر و عکس، گروس عبدالملکیان، به اهتمام نازنین طباطبائی
_______________________________________________________________________
پنجشنبه ۱۳۸٩/٧/۱٥ نویسنده: امید امیدواری