سنگ سیاه نام محله‌ای قدیمی و تاریخی در شیراز است. محله‌ای که علی‌رغم پیشینه‌ی غنی تاریخی به لحاظ بناها، کلیسا و خانه‌های تاریخی فراوانش، درگیر مشکل اعتیاد است. عکس‌ها رفت‌و‌آمد عده‌ای از معتادها را در این محله نشان می‌دهد. 

یکشنبه ۱۳٩٥/۳/٢۳ نویسنده: امید امیدواری